Ostatnia aktualizacja:
16.07.2024
LICZBA ODSŁON:
Liczba osób
tylko dziś:
Osoby on-line:     
 

ROZKŁAD JAZDY

Rozkłady jazdy są aktualizowane w miarę możliwości ich uzyskania i skonfrontowania ze stanem faktycznym. Obsługa poszczególnych brygad (pojemność pojazdu, wysokość podłogi, zadania łączone itp.) prywatnych linii podmiejskich oraz operatorów linii gminnych zawarta w rozkładzie jazdy w rzeczywistości może ulec zmianie (w odróżnieniu od operatorów miejskich). Obsada brygad jest bowiem indywidualną sprawą przewoźnika. Autor strony nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędów lub nieprawidłowości opublikowanego rozkładu jazdy, jednak podejmie wszelkie środki, aby zawartość strony była aktualna. W razie niezgodności powyższych danych z rzeczywistym rozkładem proszę o kontakt.

W celu odczytania rozkładu jazdy, należy wybrać dowolną linię: podmiejską komercyjną / podmiejską gminną / gminną / podmiejską komunalną / miejską komercyjną / miejską komunalną z umieszczonej po lewej stronie witryny listy (na liście znajdują się również linie miejskie, które - na trasie podstawowej, lub tylko wariantowo - wyjeżdżają poza granice administracyjne miasta Radom).

Pojawią się dla niej dwie kolumny z listami przystanków w podstawowych kierunkach (tam i z powrotem). W przypadku istnienia tras wariantowych, przystanki będą znajdować się poniżej tych kolumn. Rozkład jazdy można przeczytać klikając w nazwę wybranego przystanku - należy zwrócić uwagę na kierunek jazdy. Nazwa nieaktywna oznacza, że:
- jest to przystanek końcowy;
- wystąpił on już w którejś z poprzednich wersji tras tej linii, lub
- jest to przystanek na linii miejskiej, na którym nie zatrzymują się autobusy linii podmiejskich (dublowanie strony MZDiK nie było celem autora).

Po otworzeniu rozkładu jazdy dla wybranego przystanku, można przejść do rozkładu z innego przystanku na trasie linii, wybierając go w górnej części tabeli:
- po lewej stronie (przystanek poprzedni);
- po prawej stronie (przystanek następny), lub
- po środku (w kierunku przeciwnym - najczęściej przystanek po przeciwnej stronie ulicy).

W tabeli na samej górze znajduje się nazwa wybranego przystanku, z którego - po jego kliknięciu - można odczytać rozkłady jazdy pozostałych linii obsługujących ów przystanek. Tuż pod nim znajduje się nazwa przystanku końcowego, z którego - po jego kliknięciu - można odczytać rozkład jazdy tej linii z pętli (krańca) w kierunku przeciwnym.

Rozkład jazdy składa się z kilku tabel. Zależnie od potrzeb są to:
- dni robocze;
- dni robocze, wolne od nauki szkolnej - czyli ferie: świąteczne, zimowe, letnie (wakacje);
- soboty;
- niedziele i święta, lub
- weekendy (soboty, niedziele i święta), a ponadto
- 1. listopada lub AirShow.

Nad nimi znajduje się komunikat o tym, jaki obowiązuje rozkład jazdy na danej linii w dniu przeglądania witryny. W razie potrzeby tuż nad tym komunikatem umieszczony jest kolejny komunikat, dotyczący zachodzących zmian w funkcjonowaniu danej linii lub znajdują się plakaty odbywających się eventów (na terenie gminy, którą obsługuje dana linia autobusowa).

Godziny odjazdów są różnie oznaczane, np. kursywą, pogrubieniem, podkreśleniem, kolorem tekstu lub kolorem tła, gwiazdką (*) oraz symbolami literowymi, np. A lub A. Ich znaczenie opisane jest w dolnej części tabeli wraz z terminem ważności danego rozkładu jazdy.