Ostatnia aktualizacja:
26.09.2023
LICZBA ODSŁON:
Liczba osób
tylko dziś:
Osoby on-line:     
 

L[1] Przystanek: Jastrzębia III (Urząd Gminy)
Kierunek: RADOM - DW. PKP / gen. Beliny-Prażmowskiego
TRASA 1: Beliny-Prażmowskiego > DW. PKP/Traugutta > Traugutta > Żeromskiego > Struga > Zbrowskiego > Energetyków > Lesiów > Kolonia Lesiów > Kolonia Lesiów-Bąki Lesiowskie > Wojciechów > Jastrzębia > Bartodzieje > Olszowa > Wola Goryńska > Goryń > Mąkosy Stare > Mąkosy Stare-Zadulowa > Lewaszówka > Mąkosy Stare-Zadulowa > Mąkosy Stare > Mąkosy Nowe > Dąbrowa Jastrzębska > Jastrzębia > Wojciechów > Kolonia Lesiów-Bąki Lesiowskie > Kolonia Lesiów > Lesiów > Energetyków > Zbrowskiego > Struga > Malczewskiego > Lekarska > Traugutta > DW. PKP/Beliny-Prażmowskiego
TRASA 2: Beliny-Prażmowskiego > DW. PKP/Traugutta > Traugutta > Żeromskiego > Struga > Zbrowskiego > Energetyków > Lesiów > Kolonia Lesiów > Kolonia Lesiów-Bąki Lesiowskie > Wojciechów > Jastrzębia > Dąbrowa Jastrzębska > Mąkosy Nowe > Mąkosy Stare > Mąkosy Stare-Zadulowa > Lewaszówka > Mąkosy Stare-Zadulowa > Mąkosy Stare-Gać > Goryń > Wola Goryńska > Olszowa > Bartodzieje > Jastrzębia > Wojciechów > Kolonia Lesiów-Bąki Lesiowskie > Kolonia Lesiów > Lesiów > Energetyków > Zbrowskiego > Struga > Malczewskiego > Lekarska > Traugutta > DW. PKP/Beliny-Prażmowskiego
 poprzedni
 poprzedni (wariant)
 vis a vis  następny 
 
Dziś obowiązuje rozkład powszedni.
Dni robocze
5:54 JR 6:44 JR 7:49 JR 8:49 JRZ 10:09 JRZ 12:14 JRZ 13:39 JR 15:39 JR
16:54 JRZ 18:29 JRF 19:57
(20:07)
*
JRFZ 21:19 JRF
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej
6:04 JR 8:09 JR 10:09 JRZ 13:17* JSMRZ 15:39 JRZ 17:22* JRZ 19:37* JRF 21:19 JRF
Soboty
5:54 JR 8:09 JRZ 13:39 JR 16:54 JRZ 21:19 JRFZ
F - w Radomiu kurs ulicami: ul. Zbrowskiego, Żeromskiego, rondo dr. Zapały, hetm. Czachowskiego, Olszewskiego, rondo Mikołajczyka, gen. Beliny-Prażmowskiego.
J - kurs przez Kolonię Lesiów.
JSM - kurs przez Kolonię Lesiów, Lesiów, Kozłów i dalej w Radomiu ulicami: Potkańskiego, Nową Wolę Gołębiowską ... 11. Listopada, Struga.
R - kurs okrężny.
Z - kurs zjazdowy.
* - kurs łączony L[1+3]
UWAGA! W przypadku braku pasażerów do miejscowości Brody i Łukawa, pojazd na kursie łączonym L[1+3] zawraca na przystanku Wola Goryńska IV (w nawiasie podany odjazd po wykonaniu wjazdu kieszeniowego do Łukawy).
podkreślenie - brygada szczytowa
  autobus niskowejściowy
brygadę obsługuje BUS
brygadę obsługuje autobus klasy midi
W soboty linię gminną L[1] obsługuje BUS.
Organizator: Urząd Gminy Jastrzębia
Operator: M-Trans Wioletta Machnio

Rozkład jazdy ważny od 26 czerwca 2023 r.


L[2] Przystanek: Jastrzębia III (Urząd Gminy)
Kierunek: RADOM - DW. PKP / gen. Beliny-Prażmowskiego
TRASA: Jastrzębia > Wojciechów > Kolonia Lesiów-Bąki Lesiowskie > Lesiów > Energetyków > Zbrowskiego > Struga > Malczewskiego > Lekarska > Traugutta > DW. PKP/Beliny-Prażmowskiego
 poprzedni  vis a vis  następny 
20.03.2022 - Zawieszenie kursowania w niedziele
Dziś obowiązuje rozkład powszedni.
Dni robocze
4:36 J 7:07 GJ 8:17 GJZ 15:42 GJ 17:07 GJ 22:57 FZ
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej
4:36 J 22:57 FZ
F - w Radomiu: kurs przez ul. Zbrowskiego, Żeromskiego, rondo dr. Zapały, Olszewskiego, gen. Beliny-Prażmowskiego, rondo Mikołajczyka.
GJ - kurs przez Owadów, Kolonię Lesiów.
J - kurs przez Kolonię Lesiów.
Z - kurs zjazdowy.
podkreślenie - brygada szczytowa
  autobus niskowejściowy
brygadę obsługuje BUS
brygadę obsługuje autobus klasy midi
W dni robocze, wolne od nauki szkolnej linię gminną L[2] obsługują busy.
Organizator: Urząd Gminy Jastrzębia
Operator: M-Trans Wioletta Machnio

Rozkład jazdy ważny od 27 lutego 2023 r.


L[3] Przystanek: Jastrzębia III (Urząd Gminy)
Kierunek: RADOM - DW. PKP / gen. Beliny-Prażmowskiego
TRASA: Łukawa > Brody-Karolów > Brody-Wólczyna > Wola Goryńska-Sowie Góry > Wola Goryńska > Olszowa > Bartodzieje > Jastrzębia > Wojciechów > Kozłów > Kozłów-Pacyna > Struga > Malczewskiego > Lekarska > Traugutta > DW. PKP/Beliny-Prażmowskiego
 poprzedni  vis a vis  następny 
04.06.2022 - Zawieszenie kursowania w soboty
Dziś obowiązuje rozkład powszedni.
Dni robocze
6:01 P 6:52 P 8:33 PZ 13:01 P 16:51 PZ 19:57
(20:07)
*
JRFZ
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej
6:01 P 8:33 PZ 13:17* JSMRZ 17:22* JRZ 19:37* JRF
F - powrót przez ul. Zbrowskiego, Żeromskiego, rondo dr. Zapały, hetm. Czachowskiego, Olszewskiego, rondo Mikołajczyka, gen. Beliny-Prażmowskiego.
J - kurs przez Kolonię Lesiów.
JSM - kurs przez Kolonię Lesiów, Lesiów, Kozłów i dalej w Radomiu ulicami: Potkańskiego, Nową Wolę Gołębiowską ... 11. Listopada, Struga.
P - kurs z wjazdem kieszeniowym do przystanku Kozłów - Las / Lesiów NŻ.
R - kurs okrężny.
Z - kurs zjazdowy.
* - kurs łączony L[1+3]
UWAGA! W przypadku braku pasażerów do miejscowości Brody i Łukawa, pojazd na kursie łączonym L[1+3] zawraca na przystanku Wola Goryńska IV (w nawiasie podany odjazd po wykonaniu wjazdu kieszeniowego do Łukawy).
podkreślenie - brygada szczytowa
brygadę obsługuje BUS
brygadę obsługuje autobus klasy midi
Organizator: Urząd Gminy Jastrzębia
Operator: M-Trans Wioletta Machnio

Rozkład jazdy ważny od 26 czerwca 2023 r.