Ostatnia aktualizacja:
16.07.2024
LICZBA ODSŁON:
Liczba osób
tylko dziś:
Osoby on-line:     
 

L[1] Przystanek: RADOM - WPA / gen. Beliny-Prażmowskiego
Kierunek: RADOM - DW. PKP / gen. Beliny-Prażmowskiego
TRASA 1: Beliny-Prażmowskiego > DW. PKP/Traugutta > Traugutta > Żeromskiego > Struga > Zbrowskiego > Energetyków > Lesiów > Kolonia Lesiów > Kolonia Lesiów-Bąki Lesiowskie > Wojciechów > Jastrzębia > Bartodzieje > Olszowa > Wola Goryńska > Goryń > Mąkosy Stare > Mąkosy Stare-Zadulowa > Lewaszówka > Mąkosy Stare-Zadulowa > Mąkosy Stare > Mąkosy Nowe > Dąbrowa Jastrzębska > Jastrzębia > Wojciechów > Kolonia Lesiów-Bąki Lesiowskie > Kolonia Lesiów > Lesiów > Energetyków > Zbrowskiego > Struga > Malczewskiego > Lekarska > Traugutta > DW. PKP/Beliny-Prażmowskiego
TRASA 2: Beliny-Prażmowskiego > DW. PKP/Traugutta > Traugutta > Żeromskiego > Struga > Zbrowskiego > Energetyków > Lesiów > Kolonia Lesiów > Kolonia Lesiów-Bąki Lesiowskie > Wojciechów > Jastrzębia > Dąbrowa Jastrzębska > Mąkosy Nowe > Mąkosy Stare > Mąkosy Stare-Zadulowa > Lewaszówka > Mąkosy Stare-Zadulowa > Mąkosy Stare-Gać > Goryń > Wola Goryńska > Olszowa > Bartodzieje > Jastrzębia > Wojciechów > Kolonia Lesiów-Bąki Lesiowskie > Kolonia Lesiów > Lesiów > Energetyków > Zbrowskiego > Struga > Malczewskiego > Lekarska > Traugutta > DW. PKP/Beliny-Prażmowskiego
następny 
 
Dziś obowiązuje rozkład wakacyjny.
Dni robocze
4:50 F1JEMCAJR 5:40 F1JEMCAJR* 6:40 JEMCAJRZ 7:40 JEMCAJR 9:30 JEMCAJRZ
11:05 JEMCAJR* 12:30 JACMEJR 14:30 JACMEJRZ 15:45 JACMEJR 17:35 JACMERF2Z
18:30* KJEMCARF2Z** 19:03** T 20:08* T 20:10 JACMERF2 21:38 T0
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej
5:00 F1JEMCAJR 7:00 JEMCAJR 9:15 JEMCAJR 11:40* KJEMCAJRZ 14:30 JACMEJR***
16:30 JEMCARF2 18:00 JEMCARF2 20:10 JACMERF2 21:38 T0
Soboty
4:50 F1JEMCAJR 7:00 JEMCAJRZ 12:30 JACMEJR 15:45 JACMEJRZ 20:10 JACMERF2Z
21:38 T
F1 - kurs przez ul. 25. Czerwca.
F2 - powrót przez ul. Zbrowskiego, Żeromskiego, rondo dr. Zapały, hetm. Czachowskiego, Olszewskiego, rondo Mikołajczyka, gen. Beliny-Prażmowskiego.
JACME - kurs przez Kolonię Lesiów ... Jastrzębię, Dąbrowę Jastrzebską, Mąkosy Nowe, Mąkosy Stare (z wjazdem kieszeniowym do Lewaszówki), Goryń, Wolę Goryńską (z wjazdem kieszeniowym do przystanku Wola Goryńska IV), Olszowę, Bartodzieje z powrotem przez Jastrzębię.
JACMEJ - kurs przez Kolonię Lesiów ... Jastrzębię, Dąbrowę Jastrzebską, Mąkosy Nowe, Mąkosy Stare (z wjazdem kieszeniowym do Lewaszówki), Goryń, Wolę Goryńską (z wjazdem kieszeniowym do przystanku Wola Goryńska IV), Olszowę, Bartodzieje z powrotem przez Jastrzębię ... Kolonię Lesiów.
JEMCA - kurs przez Kolonię Lesiów ... Jastrzębię, Bartodzieje, Olszowę, Wolę Goryńską (z wjazdem kieszeniowym do przystanku Wola Goryńska IV), Goryń, Mąkosy Stare (z wjazdem kieszeniowym do Lewaszówki), Mąkosy Nowe, Dąbrowę Jastrzebską z powrotem przez Jastrzębię.
JEMCAJ - kurs przez Kolonię Lesiów ... Jastrzębię, Bartodzieje, Olszowę, Wolę Goryńską (z wjazdem kieszeniowym do przystanku Wola Goryńska IV), Goryń, Mąkosy Stare (z wjazdem kieszeniowym do Lewaszówki), Mąkosy Nowe, Dąbrowę Jastrzebską z powrotem przez Jastrzębię ... Kolonię Lesiów.
KJEMCA - kurs przez Nową Wolę Gołębiowską, następnie kryterium uliczne w Kozłowie (przez Kozłów - Pacynę, Dąbrowę Kozłowską, Kozłów) i dalej przez Lesiów, Kolonię Lesiów ... Jastrzębię, Bartodzieje, Olszowę, Wolę Goryńską (z wjazdem kieszeniowym do przystanku Wola Goryńska IV), Goryń, Mąkosy Stare (z wjazdem kieszeniowym do Lewaszówki), Mąkosy Nowe, Dąbrowę Jastrzebską z powrotem przez Jastrzębię.
KJEMCAJ - kurs przez Nową Wolę Gołębiowską, następnie kryterium uliczne w Kozłowie (przez Kozłów - Pacynę, Dąbrowę Kozłowską, Kozłów) i dalej przez Lesiów, Kolonię Lesiów ... Jastrzębię, Bartodzieje, Olszowę, Wolę Goryńską (z wjazdem kieszeniowym do przystanku Wola Goryńska IV), Goryń, Mąkosy Stare (z wjazdem kieszeniowym do Lewaszówki), Mąkosy Nowe, Dąbrowę Jastrzebską z powrotem przez Jastrzębię ... Kolonię Lesiów.
R - kurs okrężny.
T - zjazd techniczny.
T0 - zmiana na linię gminną L[2], bez przejazdu technicznego (zadania łączone).
Z - kurs zjazdowy.
* - ex L[2]
** - ex L[2] / ex L[1] / ex L[2].
*** - ex L[1] / ex L[1+3]
* - kurs łączony L[1+3]
** - zmiana wozu (maxi LE/BUS)
podkreślenie - brygada szczytowa
  autobus niskowejściowy
brygadę obsługuje BUS
brygadę obsługuje autobus klasy midi
W dni robocze, wolne od nauki szkolnej linię gminną L[1] obsługuje autobus klasy midi.
W soboty linię gminną L[1] obsługuje BUS.
Organizator: Urząd Gminy Jastrzębia
Operator: M-Trans Wioletta Machnio

Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2024 r.


L[2] Przystanek: RADOM - WPA / gen. Beliny-Prażmowskiego
Kierunek: Jastrzębia III (Urząd Gminy)
TRASA: Beliny-Prażmowskiego > DW. PKP/Traugutta > Traugutta > Żeromskiego > Struga > Zbrowskiego > Energetyków > Lesiów > Kolonia Lesiów-Bąki Lesiowskie > Wojciechów > Jastrzębia
 vis a vis  następny 
 
Dziś obowiązuje rozkład wakacyjny.
Dni robocze
4:10 FJE 5:05 FJGEML 13:00 JGEML* 15:00 JGEML* 16:45 JGEML 22:30 ** 23:18 T
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej
4:10 FE 5:05 FJGEML 13:00* KJGEML*** 15:25* KJGEML 22:30 **** 23:18 T
E - kurs do BARTODZIEJÓW.
F - kurs przez ul. 25. Czerwca.
JE - kurs przez Kolonię Lesiów do BARTODZIEJÓW.
JGEML - kurs przez Kolonię Lesiów, Owadów ... Bartodzieje ... Wolę Goryńską do Łukawy.
KJGEML - kurs przez Nową Wolę Gołębiowską, następnie kryterium uliczne w Kozłowie (przez Kozłów - Pacynę, Dąbrowę Kozłowską, Kozłów) i dalej przez Lesiów, Kolonię Lesiów, Owadów ... Bartodzieje ... Wolę Goryńską do Łukawy.
T - zjazd techniczny.
* - ex L[2] / ex L[1].
** - ex L[1].
*** - ex L[2] / ex L[2+3] / ex L[3].
**** - ex L[1] / ex L[1+3] / ex L[1].
* - kurs łączony L[2+3]
podkreślenie - brygada szczytowa
brygadę obsługuje BUS
brygadę obsługuje autobus klasy midi
Organizator: Urząd Gminy Jastrzębia
Operator: M-Trans Wioletta Machnio

Rozkład jazdy ważny od 29 stycznia 2024 r.


L[3] Przystanek: RADOM - WPA / gen. Beliny-Prażmowskiego
Kierunek: RADOM - DW. PKP / gen. Beliny-Prażmowskiego
TRASA: Beliny-Prażmowskiego > DW. PKP/Traugutta > Traugutta > Żeromskiego > Struga > Zbrowskiego > Energetyków > Lesiów > Kozłów > Kozłów-Pacyna > Dąbrowa Kozłowska-Kozłowskie Komorniki > Dąbrowa Kozłowska > Kozłów > Lesiów > Energetyków > Zbrowskiego > Struga > Malczewskiego > Lekarska > Traugutta > DW. PKP/Beliny-Prażmowskiego
następny 
 
Dziś obowiązuje rozkład wakacyjny.
Dni robocze
4:45 F1KR 5:50 F1KR 6:50 F1KR 8:10 KRZ 11:30 KR 13:30 KRZ 15:25 KRZ*
18:30* KJEMCARF2Z* 20:08* T
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej
8:10 KRZ** 11:40* KJEMCAJRZ*** 13:00** KJGEML**** 15:25** KJGEML
F1 - kurs przez ul. 25. Czerwca.
F2 - powrót przez ul. Zbrowskiego, Żeromskiego, rondo dr. Zapały, hetm. Czachowskiego, Olszewskiego, rondo Mikołajczyka, gen. Beliny-Prażmowskiego.
K - kryterium uliczne wokół Kozłowa (przez Kozłów, Kozłów - Pacynę, Dąbrowę Kozłowską, Kozłów).
KJEMCA - kurs przez Nową Wolę Gołębiowską, następnie kryterium uliczne w Kozłowie (przez Kozłów - Pacynę, Dąbrowę Kozłowską, Kozłów) i dalej przez Lesiów, Kolonię Lesiów ... Jastrzębię, Bartodzieje, Olszowę, Wolę Goryńską (z wjazdem kieszeniowym do przystanku Wola Goryńska IV), Goryń, Mąkosy Stare (z wjazdem kieszeniowym do Lewaszówki), Mąkosy Nowe, Dąbrowę Jastrzebską z powrotem przez Jastrzębię.
KJEMCAJ - kurs przez Nową Wolę Gołębiowską, następnie kryterium uliczne w Kozłowie (przez Kozłów - Pacynę, Dąbrowę Kozłowską, Kozłów) i dalej przez Lesiów, Kolonię Lesiów ... Jastrzębię, Bartodzieje, Olszowę, Wolę Goryńską (z wjazdem kieszeniowym do przystanku Wola Goryńska IV), Goryń, Mąkosy Stare (z wjazdem kieszeniowym do Lewaszówki), Mąkosy Nowe, Dąbrowę Jastrzebską z powrotem przez Jastrzębię ... Kolonię Lesiów.
KJGEML - kurs przez Nową Wolę Gołębiowską, następnie kryterium uliczne w Kozłowie (przez Kozłów - Pacynę, Dąbrowę Kozłowską, Kozłów) i dalej przez Lesiów, Kolonię Lesiów, Owadów ... Bartodzieje ... Wolę Goryńską do Łukawy.
R - kurs okrężny.
T - zjazd techniczny.
Z - kurs zjazdowy.
* - ex L[2] / ex L[1] / ex L[2].
** - ex L[2] / ex L[2+3].
*** - ex L[1].
**** - ex L[2] / ex L[2+3] / ex L[3].
* - kurs łączony L[1+3]
** - kurs łączony L[2+3]
podkreślenie - brygada szczytowa
brygadę obsługuje BUS
brygadę obsługuje autobus klasy midi
Organizator: Urząd Gminy Jastrzębia
Operator: M-Trans Wioletta Machnio

Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2024 r.


6 Przystanek: RADOM - WPA / gen. Beliny-Prażmowskiego
Kierunek: GODÓW
TRASA: MILEJOWICE/al. Kasztanowa > Bielicha > Przytycka > Malczewskiej > Okulickiego > Mireckiego > Wernera > Struga > Chrobrego > Kusocińskiego > Żwirki i Wigury > 25. Czerwca > Beliny-Prażmowskiego > Poniatowskiego > PCK > Młodzianowska > Wiejska > GODÓW
 vis a vis  następny 
 
 Dziś obowiązuje rozkład wakacyjny.
Dni robocze
4:58 5:19 5:37 6:16 6:37 7:00 7:20 7:40
8:00 8:15 8:30 9:10 9:50 10:22
11:02 11:42 12:22 13:02 13:31 13:58 14:18 14:38
14:58 15:18 15:38 15:58 16:18 16:48 17:28
18:11 18:52 19:32 20:12 20:57 21:57
22:38
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej
4:58 5:19 5:37 6:16 6:40 7:18 7:48 8:28
9:12 9:52 10:22 11:02 11:42 12:22 13:02
13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58
17:28 18:11 18:52 19:32 20:12 20:57 21:57
22:38
Soboty, niedziele i święta
6:28 N 6:30 S 7:30 S 8:26 N 8:30 S 9:26 N 9:30 S 10:30 S
10:33 N 11:30 S 11:34 N 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30
17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:11
N - kursuje tylko w niedziele.
S - kursuje tylko w soboty.
podkreślenie - brygada szczytowa
Linia 6 jest obsługiwana klimatyzowanymi autobusami niskopodłogowymi klasy maxi.
Organizator: MZDiK Radom
Operator: Michalczewski sp. z o.o.

Rozkład jazdy ważny od 2 września 2023 r.


18 Przystanek: RADOM - WPA / gen. Beliny-Prażmowskiego
Kierunek: PRUSZAKÓW
TRASA: PRUSZAKÓW > Szydłowiecka > Starokrakowska > Limanowskiego > 1905. Roku > DW. PKP > Beliny-Prażmowskiego > 25. Czerwca > Struga > Zbrowskiego > Energetyków > Stara Wola Gołębiowska > Potkańskiego > Nowa Wola Gołębiowska > Gajl > Energetyków > Zbrowskiego > 11. Listopada > Struga > 25. Czerwca > Beliny-Prażmowskiego > Poniatowskiego > 1905. Roku > Limanowskiego > Starokrakowska > Szydłowiecka > PRUSZAKÓW
 vis a vis  następny 
(wariant) następny 
 
 Dziś obowiązuje rozkład wakacyjny.
Dni robocze
4:48 5:11 5:36 6:14 6:41 7:04 7:21
7:32 D 7:41 8:01 8:21 8:41 Z 9:01 9:23 Z 9:35
10:15 10:55 11:35 12:15 13:03 13:35 14:05
14:31 14:51 15:19 15:31 Z 15:51 16:11 16:39 16:51
17:16 Z 17:41 18:01 18:31 19:09 19:31 20:01
20:59 21:41 22:14 22:44 23:24 DB 23:59 DB
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej
4:48 5:11 5:36 6:14 6:41 7:04 7:21
7:32 D 7:41 8:01 8:21 8:41 Z 9:01 9:23 Z 9:35
10:15 10:55 11:35 12:15 13:03 13:35 14:05
14:31 14:51 15:19 15:31 Z 15:51 16:11 16:39 16:51
17:16 Z 17:41 18:01 18:31 19:09 19:31 20:01
20:59 21:41 22:14 22:44 23:24 DB 23:59 DB
Soboty, niedziele i święta
6:31 S 7:11 S 7:47 8:41 9:21 10:01 10:41 11:21
12:01 12:41 13:29 14:01 14:41 15:21 16:01 16:41
17:29 18:01 18:41 19:21 20:01 20:41 21:21 21:54
22:54 23:34 DB
D - stałą trasą do przystanku RADOM - DW. PKP.
DB - stałą trasą do przystanku RADOM - DW. PKP, następnie kurs do Zajezdni MPK
(stałą trasą do przystanku Limanowskiego / Maratońska).
S - kursuje tylko w soboty.
Z - kurs zjazdowy.
  brygada DLA
kursywa - autobus klasy mega
podkreślenie - brygada szczytowa
pogrubienie - autobus niskopodłogowy
W weekendy linia 18 jest obsługiwana autobusami niskopodłogowymi klasy maxi.
Organizator: MZDiK Radom
Operatorzy: MPK Radom sp. z o.o. oraz DLA/O R-m

Rozkład jazdy ważny od 5 września 2022 r.


 
26 Przystanek: RADOM - WPA / gen. Beliny-Prażmowskiego
Kierunek: Zajezdnia ITS
TRASA: JEDLNIA-LETNISKO/stacja PKP > Jedlnia-Letnisko > Siczki > Antoniówka > Kozienicka > Os. Gołębiów I > Struga > 25 Czerwca > Beliny-Prażmowskiego > Poniatowskiego > 1905 Roku > Łukasika
następny 
Od 16.05 - Tymczasowa zmiana przystankowa w Siczkach i Jedlni-Letnisku dla linii miejskiej 26 i okrężnej gminnej J4
 Dziś obowiązuje rozkład wakacyjny.
Dni robocze
 
9:46 *
 
 
23:54
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej
 
9:46
 
 
23:54
17. Radom AirShow 2023 (sobota, 26. sierpnia)
 
 
23:14
17. Radom AirShow 2023 (niedziela, 27. sierpnia)
 
 
21:45
* zmiana na linię 6 (zadania łączone)
podkreślenie - brygada szczytowa
Linia 26 jest obsługiwana klimatyzowanymi autobusami niskopodłogowymi klasy maxi.
Organizator: MZDiK Radom
Operator: Michalczewski sp. z o.o.

Rozkład jazdy ważny od 19 kwietnia 2023 r.