Ostatnia aktualizacja:
24.09.2023
LICZBA ODSŁON:
Liczba osób
tylko dziś:
Osoby on-line:     
 

Cennik biletów

I. BILETY W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Obowiązuje od 1 marca 2023 r.

Bilety MZDiK
normalny ulgowy
Bilety papierowe lub w apce
 jednorazowy 3,6 PLN 1,8 PLN
 1-godzinny, sieciowy 5 PLN 2,5 PLN
 dobowy, sieciowy 14 PLN 7 PLN
Bilety papierowe
 jednorazowy, specjalny - kupowany u kierowcy 5 PLN 2,5 PLN
 Karnet 10-przejazdowy 33 PLN 16,5 PLN
Bilety na RKM
Na e-portmonetce normalny ulgowy
 jednorazowy na odcinku przekraczającym dwa przystanki 3,6 PLN 1,8 PLN
 jednorazowy na odcinku nie przekraczającym dwóch przystanków
(w przypadku zarejestrowania wyjścia z autobusu)
2,8 PLN 1,4 PLN
Bilety kodowane na RKM
miesięczny, imienny normalny ulgowy
 na jedną linię 80 PLN 40 PLN
 sieciowy 99 PLN 49,5 PLN
 sieciowy, z kartą Rodzina+ 80 PLN 40 PLN
150-dniowy, imienny normalny ulgowy
 sieciowy 430 PLN 215 PLN
90-dniowy, imienny normalny ulgowy
 sieciowy 280 PLN 140 PLN
30-dniowy, imienny normalny ulgowy
 na jedną linię 80 PLN 40 PLN
 sieciowy 99 PLN 49,5 PLN
 sieciowy, z kartą Rodzina+ 80 PLN 40 PLN
15-dniowy, imienny normalny ulgowy
 na jedną linię 44 PLN 22 PLN
 sieciowy 58 PLN 29 PLN
 sieciowy, z kartą Rodzina+ 46 PLN 23 PLN
30-dniowy, na okaziciela normalny ulgowy
 sieciowy 140 PLN 70 PLN
15-dniowy, na okaziciela normalny ulgowy
 sieciowy 76 PLN 38 PLN
szkolny ulgowy
 sieciowy (ważny od 1. września do 30. czerwca) 380 PLN
szkolny, z kartą Rodzina+ ulgowy
 sieciowy (ważny od 1. września do 30. czerwca) 300 PLN
semestralny ulgowy
 sieciowy
(ważny od 1. września do 31. stycznia lub od 1. lutego do 30. czerwca)
lub
(ważny od 1. października do 28./29. lutego lub od 1. marca do 31. lipca)
200 PLN
semestralny, z kartą Rodzina+ ulgowy
 sieciowy
(ważny od 1. września do 31. stycznia lub od 1. lutego do 30. czerwca)
lub
(ważny od 1. października do 28./29. lutego lub od 1. marca do 31. lipca)
170 PLN
seniora ulgowy
 sieciowy (z RKM, ważny przez 1 rok) 120 PLN

Ceny urzędowe za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w Radomiu oparte są o załącznik nr 1 do uchwały nr 755/2018 Rady Miejskiej z dnia 24 września 2018 r.

Ceny urzędowe za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej poza granicami miasta (powiatu grodzkiego) Radom obowiązują takie same, jak na terenie Radomia. Przepisy taryfowo-biletowe obowiązują na podstawie porozumień międzygminnych o wspólnej realizacji komunikacji miejskiej, zawartych między miastem Radom, a przyległymi gminami: Gózd (linia 24), Jastrzębia (18), Jedlnia-Letnisko (14, 22, 26), Kowala (5, 23), Skaryszew (15, 23, 24, 27), Zakrzew (6, 8, 26).

Opłata za wydanie Radomskiej Karty Miejskiej (RKM) - 0 PLN + zasilenie e-portmonetki min. 20 PLN (max. do 200 PLN)

Opłata za wydanie kolejnego duplikatu RKM - 10 PLN.

Opłata manipulacyjna pobierana przy zwrocie niewykorzystanych biletów okresowych zapisanych na imiennej RKM - 10 PLN.

W autobusach komunikacji miejskiej na liniach nocnych obowiązują takie same ceny, jak na liniach dziennych.


WYSOKOŚCI OPŁAT DODATKOWYCH I OPŁATY MANIPULACYJNEJ

§1.1

Opłata dodatkowa za jazdę bez ważnego biletu wynosi 60-krotność ceny biletu papierowego normalnego obowiązującego w komunikacji miejskiej w Radomiu.

§1.2

Opłata dodatkowa za brak ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu wynosi 30-krotność ceny biletu papierowego normalnego obowiązującego w komunikacji miejskiej w Radomiu.

§1.3

Opłata dodatkowa za spowodowanie bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy autobusu wynosi 100-krotność ceny biletu papierowego normalnego obowiązującego w komunikacji miejskiej w Radomiu.

§1.4

Opłata manipulacyjna wynosi 4-krotność ceny biletu papierowego normalnego obowiązującego w komunikacji miejskiej w Radomiu.

§2.1

Opłatę dodatkową należy uiścić w terminie 14 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty.

§2.2

W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej podczas kontroli lub w terminie 7 dni od dnia wystawienia wezwania do zapłaty, jej wysokość ulega obniżeniu o 50 %.
Podstawa prawna:
Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Radomiu nr 755/2018 z dnia 24 września 2018 r.

Źródło: mzdik.pl/index.php?id=157
II. BILETY W KOMUNIKACJI PODMIEJSKIEJ

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij