>>> 01.09 - Szkolne rozkłady jazdy linii podmiejskich    >>> 05.09 - Szkolne rozkłady jazdy linii miejskich
Ostatnia aktualizacja:
05.09.2022
LICZBA ODSŁON:
Liczba osób
tylko dziś:
Osoby on-line:     
 

Cennik biletów

I. BILETY W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Obowiązuje od 13 października 2018 r.

Bilety MZDiK
normalny ulgowy
Bilety papierowe
 jednorazowy 3 PLN 1,5 PLN
 na okaziciela 24-godzinny sieciowy 10 PLN 5 PLN
 jednorazowy, specjalny - kupowany u kierowcy 4 PLN 2 PLN
 Karnet 10-przejazdowy 28 PLN 14 PLN
Bilety na RKM
Na e-portmonetce normalny ulgowy
 jednorazowy na odcinku przekraczającym dwa przystanki 2,4 PLN 1,2 PLN
 jednorazowy na odcinku nie przekraczającym dwóch przystanków
(w przypadku zarejestrowania wyjścia z autobusu)
2 PLN 1 PLN
Bilety kodowane na RKM
miesięczny normalny ulgowy
 na jedną linię 64 PLN 32 PLN
 na dwie linie 72 PLN 36 PLN
 sieciowy 80 PLN 40 PLN
 sieciowy, z kartą Rodzina+ 60 PLN 30 PLN
150-dniowy, imienny normalny ulgowy
 sieciowy 340 PLN 170 PLN
90-dniowy, imienny normalny ulgowy
 sieciowy 220 PLN 110 PLN
30-dniowy, imienny normalny ulgowy
 na jedną linię 64 PLN 32 PLN
 na dwie linie 72 PLN 36 PLN
 sieciowy 88 PLN 44 PLN
 sieciowy, z kartą Rodzina+ 66 PLN 33 PLN
15-dniowy, imienny normalny ulgowy
 na jedną linię 34 PLN 17 PLN
 na dwie linie 38 PLN 19 PLN
 sieciowy 46 PLN 23 PLN
 sieciowy, z kartą Rodzina+ 36 PLN 18 PLN
30-dniowy, na okaziciela normalny ulgowy
 sieciowy 110 PLN 55 PLN
15-dniowy, na okaziciela normalny ulgowy
 sieciowy 60 PLN 30 PLN
szkolny ulgowy
 sieciowy 300 PLN
szkolny, z kartą Rodzina+ ulgowy
 sieciowy 240 PLN
semestralny ulgowy
 sieciowy 160 PLN
semestralny, z kartą Rodzina+ ulgowy
 sieciowy 130 PLN
seniora ulgowy
 sieciowy 100 PLN

Ceny urzędowe za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w Radomiu oparte są o załącznik nr 1 do uchwały nr 755/2018 Rady Miejskiej z dnia 24 września 2018 r.

Ceny urzędowe za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej poza granicami miasta (powiatu grodzkiego) Radom obowiązują takie same, jak na terenie Radomia. Przepisy taryfowo-biletowe obowiązują na podstawie porozumień międzygminnych o wspólnej realizacji komunikacji miejskiej, zawartych między miastem Radom, a przyległymi gminami: Gózd (linia 24), Jastrzębia (18), Jedlnia-Letnisko (14, 22, 26), Kowala (5, 23), Skaryszew (15, 23, 24), Zakrzew (6, 8, 26).

Opłata za wydanie Radomskiej Karty Miejskiej (RKM) - 0 PLN + zasilenie e-portmonetki min. 20 PLN (max. do 200 PLN)

Opłata za wydanie kolejnego duplikatu RKM - 10 PLN.

Opłata manipulacyjna pobierana przy zwrocie niewykorzystanych biletów okresowych zapisanych na imiennej RKM - 10 PLN.

W autobusach komunikacji miejskiej na liniach nocnych obowiązują takie same ceny, jak na liniach dziennych.


WYSOKOŚCI OPŁAT DODATKOWYCH I OPŁATY MANIPULACYJNEJ

§1.1

Opłata dodatkowa za jazdę bez ważnego biletu wynosi 60-krotność ceny biletu papierowego normalnego obowiązującego w komunikacji miejskiej w Radomiu.

§1.2

Opłata dodatkowa za brak ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu wynosi 30-krotność ceny biletu papierowego normalnego obowiązującego w komunikacji miejskiej w Radomiu.

§1.3

Opłata dodatkowa za spowodowanie bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy autobusu wynosi 100-krotność ceny biletu papierowego normalnego obowiązującego w komunikacji miejskiej w Radomiu.

§1.4

Opłata manipulacyjna wynosi 4-krotność ceny biletu papierowego normalnego obowiązującego w komunikacji miejskiej w Radomiu.

§2.1

Opłatę dodatkową należy uiścić w terminie 14 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty.

§2.2

W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej podczas kontroli lub w terminie 7 dni od dnia wystawienia wezwania do zapłaty, jej wysokość ulega obniżeniu o 50 %.
Podstawa prawna:
Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Radomiu nr 755/2018 z dnia 24 września 2018 r.

Źródło: mzdik.pl/index.php?id=157
II. BILETY W KOMUNIKACJI PODMIEJSKIEJ

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij