Ostatnia aktualizacja:
16.07.2024
LICZBA ODSŁON:
Liczba osób
tylko dziś:
Osoby on-line:     
 

Lista przystanków

1 2 A B C D E G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Nazwy przystanków są ułożone alfabetycznie. W celu odczytania rozkładu jazdy, należy wybrać dowolny znak alfanumeryczny (cyfrę lub literę). Pojawi się wówczas lista przystanków, których nazwa zaczyna się na dany znak alfanumeryczny. W kolumnach - po jednej, po prawej lub po obu stronach nazwy każdego przystanku - widnieje lista linii (oznaczenie i kierunek na trasie podstawowej lub kierunek najbliższego krańca na trasie wariantowej) z niego odjeżdżających. Wybór linku obok nazwy przystanku przeniesie do rozkładów jazdy wszystkich linii odjeżdżających z tego przystanku (tj. wszystkich linii podmiejskich oraz niektórych linii miejskich - wyjeżdżających na trasie podstawowej lub wariantowo poza granice administracyjne miasta Radom).

Przystanki pisane kursywą znajdują się poza granicami administracyjnymi miasta Radom - powiatu grodzkiego (WR). Przystanki pisane kolorem zielonym znajdują się poza granicami ziemskiego powiatu radomskiego (WRA), natomiast przystanki pisane kolorem czerwonym są obecnie nieczynne (zawieszone lub zlikwidowane). Przystanki pisane CAPSLOCKIEM są przystankami krańcowymi lub pętlami (nie każdy przystanek krańcowy jest pętlą).

Często zdarza się, że przystanek o danej nazwie nie ma linku do rozkładów jazdy w przeciwnym kierunku. Oznacza to, że albo przystanek jest jednokierunkowy (np. Lekarska / Szpital), a jego vis a vis stoi przy innej ulicy (w tym przypadku Żeromskiego / gen. Traugutta), w innym przypadku: Wierzbicka / Czarnoleska i Czarnoleska / Wierzbicka; lub też w innej miejscowości (np. Marianowice / Zakrzewska Wola w kierunku Radomia i Zakrzewska Wola / Marianowice w kierunku Przytyka).

Nazwy przystanków stosowane przez MZDiK oraz przez prywatnych przewoźników często są rozbieżne, a ponadto nieadekwatne do stanu faktycznego. Oto kilka przykładów:
- pętla MALCZEW znajduje się na prywatnej działce przy kopalni odkrywkowej piasku bezpośrednio za granicą miasta (tuż za znakiem) - w Sołtykowie, podobnie jak pętla Myśliszewice - w Groszowicach (oczywiście w bezpośrednim sąsiedztwie Myśliszewic);
- oba przystanki w Mazowszanach stoją po prawdzie zarówno w Mazowszanach (tylko w kierunku Radomia), jak i w Kotarwicach (tylko w kierunku Wierzbicy);
- przystanek Nieczatów (przy DW 740 Radom - Potworów) stoi w Mleczkowie (przy ul. Jana Pawła II, w kierunku Zakrzewa, po drugiej stronie ulicy znajduje się Zdziechów) oraz w Milejowicach (przy Radomskiej, w kierunku Radomia);
- przystanek "Antoniówka / stacja PKP" nie stoi w Antoniówce, tylko w Groszowicach (część tej miejscowości nazywa się Choiny), poza tym nie ma tam stacji, tylko przystanek osobowy (najbliższa stacja jest w Jedlni-Letnisku);
- nie ma miejscowości Małęczyn Nowy podobnie, jak nie ma miejscowości Małęczyn Stary - istnieje miejscowość Małęczyn; te przymiotniki są zastosowane li tylko w celach orientacyjnych (podobnie jak nazwy części wsi: Kościelny, Bankowy, Cegielniany, Stawek);
- Zenanów to obecnie Zenonów (część Huty Mazowszańskiej), Malczów to obecnie Malczew, Taczewska Wola to Wola Taczowska, Dąbrówka Nagórna A i Dąbrówka Nagórna W to obecnie Dąbrówka Nagórna, Wola Kaszewska to obecnie Kaszewska Wola, Dąbrowa to obecnie Dąbrowa Goszczewicka, przystanek krańcowy Jedlanka znajduje się w Kępinach (część miejscowości Jedlanka) - przykłady można mnożyć. Te nieprawidłowe nazwy są zaszłościami historycznymi lub narzeczem autochtonów.

Znaki drogowe z nazwami miejscowości również "żyją swoim życiem", tzn. często nie odzwierciedlają stanu faktycznego, tj. stoją w miejscach, w których de facto dana miejscowość wcale się nie zaczyna/nie kończy:
- np. na DP 3508W (Radom - Dąbrówka Podłężna - Kolonia Piaski) wg znaków drogowych (jadąc w jednym kierunku) jednocześnie kończy się i ponownie zaczyna miejscowość Dąbrówka Nagórna (sic!);
- natomiast przy DW 732 (Przytyk - Stary Gózd) na znakach drogowych widnieje nazwa miejscowości Kolonia Wola Kaszewska (nie ma obecnie takiej miejcowości), podczas gdy w tym miejscu jest Kaszewska Wola;
- jadąc w kierunku Zakrzewa, miejscowość Milejowice kończy się (wg znaku drogowego) kilkaset metrów za skrzyżowaniem z DP 3507W (Milejowice - Taczów - Gulin), podczas gdy od tego skrzyżowania mamy po prawej stronie Mleczków, a po lewej Zdziechów.

Zgodnie z hasłem "Siła w precyzji" autor tej witryny dokonał skrupulatnego zestawienia nazw miejscowości, które obsługuje radomska komunikacja podmiejska. Podstawą był TERYT, czyli jawny Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju, prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) w Warszawie. Pomocne były również mapy z zaznaczonymi obrysami gruntów poszczególnych miejscowości, które są do sprawdzenia na geoportalach.

Zastosowane na tej stronie nazewnictwo przystanków jest oparte o nazewnictwo dzielnic/osiedli (jeśli chodzi o pętle na terenie miasta) oraz wsi i ich części (jeśli chodzi o przystanki na terenach gmin wiejskich), lub dużych statycznych obiektów (takich jak cmentarz, szpital, dw. PKS, dw. PKP, D.A., WPA itp.). Przystanek w mieście składa się z nazwy ulicy, przy której się znajduje, oraz po znaku "/" z nazwy ulicy, z którą ma najbliższe skrzyżowanie (np. Wernera / Malczewskiego). Ten system najlepiej opisuje umiejscowienie przystanku w topografii miasta. Podobnie przystanek poza miastem, składa się z nazwy wsi, oraz po znaku "-" z nazwy jej części, która w tym miejscu się znajduje, np. Domaniów - Zagóra. Jeśli brak jest jakichkolwiek nazw (obiektów) charakterystycznych, wówczas po nazwie wsi widnieje kolejna liczba rzymska (I, II, III, IV itd.), np. Golędzin II. Liczby rzymskie rosną z reguły wraz z rosnącą numeracją posesji. Zbyt ogólne i często nie do przyjęcia są nazwy typu "krzyż", "krzyżowki, "szkoła", "kościół", "nazwa sklepu", "nr posesji", nr działki", "zajazd" itp. W przypadku, gdy rozbudowana wieś otrzyma nazwy ulic lub już posiada ponazywane ulice, wówczas nazwa przystanku składa się z nazwy tejże miejscowości, w razie możliwości po znaku "-" z nazwy jej części, która w tym miejscu się znajduje, następnie w nawiasie "(...)" nazwa ulicy, przy której się znajduje, oraz po znaku "/" z nazwy ulicy, z którą ma najbliższe skrzyżowanie (czyli podobnie, jak w mieście). Takim przykładem jest przystanek Przytyk - Piaski (Radomska / Targowa). W przypadku, gdy przystanek znajduje się przy skrzyżowaniu z kilkoma ulicami, wówczas po znaku "/" znajduje się nazwa ważniejszej (pod jakimś względem, zależnie od danych warunków sytuacyjnych) ulicy.

W miejsce części wsi może być podana inna forma miejscowości. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części w Polsce, miejscowości są pogrupowane w 23 rodzajach. Są to alfabetycznie:
- część kolonii, część miasta, część osady, część wsi;
- kolonia, kolonia kolonii, kolonia osady, kolonia wsi;
- miasto;
- osada, osada kolonii, osada leśna, osada leśna wsi, osada osady, osada wsi;
- osiedle, osiedle wsi;
- przysiółek, przysiółek kolonii, przysiółek osady, przysiółek wsi;
- schronisko turystyczne;
- wieś;

z czego 8 to miejscowości samodzielne (miasto, wieś, kolonia, przysiółek, osada, osada leśna, schronisko turystyczne).

Zawarte na stronie słowo "dzielnice" miasta Radom (niektóre z nich to dawne wsie, wchłonięte przez miasto w części - jak np. Wacyn, lub w całości, jak np. Nowa Wola Gołębiowska) jest formą zwyczajową. Obecnie, w Polsce dzielnice istnieją tylko na terenie m. st. Warszawa. Wg GUS słowo "dzielnice" zastępuje się określeniem "integralne części miasta". W Radomiu wprowadzono czytelny podział na Obszary Systemu Informacji Miejskiej (SIM) - mapa dostępna jest tutaj.

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij