Ostatnia aktualizacja:
16.07.2024
LICZBA ODSŁON:
Liczba osób
tylko dziś:
Osoby on-line:     
 

Wykaz biletów

Na potrzeby organizatora komunikacji miejskiej w Radomiu - MZDiK, w ramach porozumień międzygminnych, przewozy na terenie kilku gmin ościennych miasta Radom wykonują:
- Michalczewski (linie 5, 6, 26);
- Irex-4 (linia 8);
- MPK Radom (linie 14, 15, 18, 22, 23, 24).

W komunikacji miejskiej miasta Radom istnieją następujące rodzaje biletów:
- na okaziciela 1-godzinny, na wszystkie linie - sieciowy (papierowy lub w formie apki na smartfony);
- na okaziciela dobowy, na wszystkie linie - sieciowy (papierowy lub w formie apki na smartfony);
- na okaziciela jednorazowy specjalny, kupowany u kierowcy (papierowy);
- na okaziciela karnet 10-przejazdowy (papierowy);
- bilet jednorazowy na odcinku przekraczającym 2 przystanki (RKM);
- bilet jednorazowy na odcinku nie przekraczającym 2 przystanków, w przypadku zarejestrowania wyjścia z autobusu (RKM);
- miesięczny na jedną linię (RKM);
- miesięczny na dwie linie (RKM);
- miesięczny na wszystkie linie - sieciowy (RKM);
- miesięczny na wszystkie linie - sieciowy, z kartą Rodzina Plus (RKM);
- okresowy, imienny 150-dniowy na wszystkie linie - sieciowy (RKM);
- okresowy, imienny 90-dniowy na wszystkie linie - sieciowy (RKM);
- okresowy, imienny 30-dniowy na jedną linię (RKM);
- okresowy, imienny 30-dniowy na dwie linie (RKM);
- okresowy, imienny 30-dniowy na wszystkie linie - sieciowy (RKM);
- okresowy, imienny 30-dniowy na wszystkie linie - sieciowy, z kartą Rodzina Plus (RKM);
- okresowy, imienny 15-dniowy na jedną linię (RKM);
- okresowy, imienny 15-dniowy na dwie linie (RKM);
- okresowy, imienny 15-dniowy na wszystkie linie - sieciowy (RKM);
- okresowy, imienny 15-dniowy na wszystkie linie - sieciowy, z kartą Rodzina Plus (RKM);
- szkolny, ważny od 1. września do 30. czerwca, na wszystkie linie - sieciowy (RKM);
- szkolny, ważny od 1. września do 30. czerwca, na wszystkie linie - sieciowy, z kartą Rodzina Plus (RKM);
- semestralny, ważny od 1. września do 31. stycznia i od 1. lutego do 30. czerwca lub od 1. października do 28./29. lutego i od 1. marca do 31. lipca, na wszystkie linie - sieciowy (RKM);
- semestralny, ważny od 1. września do 31. stycznia i od 1. lutego do 30. czerwca lub od 1. października do 28./29. lutego i od 1. marca do 31. lipca, na wszystkie linie - sieciowy z kartą Rodzina Plus (RKM);
- seniora (dla posiadaczy Radomskiej Karty Seniora, ważny 12 pełnych m-cy)
- na okaziciela, 30-dniowy na wszystkie linie - sieciowy (RKM);
- na okaziciela, 15-dniowy na wszystkie linie - sieciowy (RKM).

Na podstawie porozumień międzygminnych o wspólnej realizacji komunikacji miejskiej, zawartych pomiędzy miastem Radom oraz przyległymi gminami Gózd, Jastrzębia, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Skaryszew i Zakrzew, na terenie tych gmin, na w/w liniach obowiązują TAKIE SAME ceny biletów, jak na terenie Radomia.

Terminy sprzedaży biletów okresowych:
- bilety semestralne dla uczniów: do 20. września i do 20. lutego;
- bilety semestralne dla studentów: do 20. października i do 20. marca;
- bilety szkolne: do 30. września;
- bilety miesięczne: do 5. dnia miesiąca.

Podstawa prawna:
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Radomiu nr 755/2018 z 24 września 2018 r., obowiązuje od 13 października 2018 r.

Źródło: mzdik.pl/index.php?id=157


Przewozy podmiejskie komercyjnie organizują przewoźnicy prywatni:

- Michalczewski (linia A)

- Jarząbek (linia F)

- PKS Radom (linie B, [E], [E BIS], [G], L, [Ł], [X])

- Szymkiewicz (linia [I])

- Walkiewicz (linie P, W, Z)

- Informix (linia S)

Stosowane bilety w radomskiej komunikacji podmiejskiej:
- jednorazowy, normalny (paragon fiskalny)
- jednorazowy, ulgowy* (paragon fiskalny)
- miesięczny, imienny na jedną linię, normalny (papierowy lub elektroniczny)
- 15-dniowy, imienny na jedną linię, normalny (papierowy lub elektroniczny)
- miesięczny, imienny na jedną linię, ulgowy** (papierowy lub elektroniczny)
- 15-dniowy, imienny na jedną linię, ulgowy** (papierowy lub elektroniczny)

Stosowane ulgi w radomskiej komunikacji podmiejskiej:
* do biletów jednorazowych w wysokości 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% i 100%
** do biletów miesięcznych w wysokości 33%, 37%, 49%, 51%, 78% i 93%

Stan na 29 lipca 2020 r.
Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij