Ostatnia aktualizacja:
29.04.2024
LICZBA ODSŁON:
Liczba osób
tylko dziś:
Osoby on-line:     
 

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji (MZDiK) został powołany uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu z dniem 1 lutego 2001 roku - jako zakład budżetowy - z połączenia ikwidowanych jednostek: Miejskiego Zarządu Dróg (MZD) oraz Zarządu Transportu Miejskiego (ZTM). Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji jest następcą prawnym zlikwidowanego Miejskiego Zarządu Dróg (MZD) - wykonuje on zadania zarządu drogi w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych.

Z dniem 30 września 2007 roku (uchwałą numer 142/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 2 lipca 2007 roku) został zlikwidowany zakład budżetowy o nazwie Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu (MZDiK). Dla realizacji zadań po zlikwidowanym zakładzie budżetowym, z dniem 1 października 2007 roku (powołaną powyżej uchwałą Rady Miejskiej) została natomiast utworzona jednostka budżetowa o tej samej nazwie.

Zgodnie ze statutem, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu:
pełni funkcję zarządu dróg w zakresie:
- planowania, budowy, modernizacji, nadzoru, utrzymania i ochrony dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w granicach Radomia,
- budowy, utrzymania, zarządzania, oznakowania i ochrony dróg wewnętrznych, dla których miasto Radom jest zarządcą terenu,
- wykonywania działań w zakresie zarządzania ruchem oraz strefą płatnego parkowania;

organizuje komunikację publiczną na terenie Radomia, obejmującą:
- badanie rynku komunikacji publicznej,
- planowanie rozwoju komunikacji miejskiej,
- przygotowywanie i udostępnianie informacji o funkcjonowaniu komunikacji,
- sprzedaż biletów za usługi komunikacji publicznej na zasadzie wyłączności.Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
kontakt:
Sekretariat: tel. (48) 365 46 52, (48) 365 39 93
adres: ul. gen. Traugutta 30/30A, 26-600 Radom (Śródmieście)
e-mail: sekretariat@mzdik.pl
adres URL: mzdik.pl

Dział Przewozów Pasażerskich: tel. (48) 365 51 93
adres: ul. Moniuszki 5, 26-600 Radom (Śródmieście)
e-mail: komunikacja@mzdik.pl

Dział Taryfowo-Biletowy: tel. (48) 363 14 50
e-mail: biletowy@mzdik.pl
Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij